Az intézmény közfeladata:

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
Nappali ellátás.
Fogyatékos személyek otthona, ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás.
Fogyatékos személyek lakóotthoni ellátása.
Gyermekotthoni ellátás.

Az intézmény alaptevékenysége:

Járóbetegek rehabilitációs szakellátása.
Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása.
Fogyatékossággal élők nappali ellátása.
Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások.
Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

Jogszabályok:

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Alapító Okirat (hatályos 2023.02.28-től)

Szervezeti és működési szabályzat (hatályos 2023-tól) I.rész II.rész

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (hatályos 2018.05.24-ig)

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (2022.12.21-től)

Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzétételének rendjéről szóló utasítás (hatályos 2018.05.24-ig)

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről (hatályos 2018.05.24-ig)

Weboldalunkon sütiket használunk

A heves-harmonia.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.