Az intézmény közfeladata:

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
Nappali ellátás.
Fogyatékos személyek otthona, ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás.
Fogyatékos személyek lakóotthoni ellátása.
Gyermekotthoni ellátás.

Az intézmény alaptevékenysége:

Járóbetegek rehabilitációs szakellátása.
Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása.
Fogyatékossággal élők nappali ellátása.
Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások.
Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

Jogszabályok:

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Alapító Okirat (hatályos 2021.04.01-től)

Szervezeti és működési szabályzat (hatályos 2021.04.01-tól)

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (hatályos 2018.05.24-ig)

Szervezeti és Működési Szabályzat (hatályos 2018.05.25-től)

Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzétételének rendjéről szóló utasítás (hatályos 2018.05.24-ig)

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről (hatályos 2018.05.24-ig)

Cookie-k használata az oldalon.

Annak érdekében, hogy önnek a legjobb élményt nyújtsuk sütiket használunk honlapunkon, ahogy azt más webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. Az EU törvények értelmében önnek hozzá kell járulnia a sütik használatához.