Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény 

Integrált intézmény, mely egy gyermekvédelmi és egy szociális részleggel működik.

Ellátottaink nagy részben családjukat nélkülöző kisgyermekek és fiatalok, akiknek az intézmény jelenti az otthont, az itt dolgozó nevelők jelentik számukra a biztonságot, a kapaszkodót, a családot.

Az intézményi ellátás célja:

-    hogy otthont nyújtsunk mindazon sérült gyermekek és felnőttek számára, akik intézményünk szolgáltatásait igénybe veszik kellemes, nyugodt, szeretetteljes és biztonságos légkörben (az otthont nyújtó ellátásban);
-    hogy lehetőséget nyújtsunk a sérült gyermek és felnőtt számára, hogy mindennapjait közösségben, a hozzá hasonló fogyatékossággal, hasonló szükségletekkel és igényekkel rendelkező társaival kellemes, nyugodt, szeretetteljes és biztonságos légkörben tölthesse el (a nappali ellátásban);
-    hogy mindazok számára, akik szolgáltatásainkat igénybe veszik állapotuknak/szükségleteiknek megfelelő, a sérültség fokát és jellegét figyelembe vevő ápolást- gondozást- fejlesztést- foglalkoztatást, a szabadidő igény szerinti eltöltését biztosítsuk, illetve biztosítsuk számukra a megfelelő ellátáshoz való hozzáférést (egészségügyi szakellátás, közoktatás).

Gyermekvédelmi részleg:

A Gyermekotthon különleges ellátást nyújtó gyermekotthonként működik.
A különleges ellátást nyújtó gyermekotthon a gyermekvédelmi szakellátás keretében ellátja

az életkora miatt, valamint állapota miatt tartósan beteg ill. fogyatékos, sajátos szükségletekkel bíró 3 év alatti gyermekeket, 6 férőhelyen.

A fogyatékos kisgyermekek integrációját a vegyes csoportok kialakításával kívánjuk elősegíteni.

Szociális részleg:”Fogyatékosok Otthona”

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi részleg működésének célja és feladata: 160 férőhelyen súlyos és középsúlyos ill. halmozottan sérült kiskorúak ápolását, gondozását ill. szabad kapacitás terhére a felnőtté vált fogyatékos fiatalok további ellátását biztosítani. A részlegben indokolt esetben enyhe értelmi fogyatékos személy is elhelyezésre kerülhet.

Az elhelyezettek részére egyéni fejlesztési tervek készülnek, az abban foglaltak alapján biztosítjuk a képességfejlesztő és terápiás foglalkozásokat, a terápiás és munkajellegű foglalkoztatást, továbbá a sport- és szabadidős tevékenység végzését.


Az ellátottak köre:

A „Fogyatékosok Otthona” intézményi egységben a 148 férőhelyet 3 gondozási egységben, 12 férőhelyet lakóotthonban biztosítunk.

A gondozónők munkájában a fejlesztő tevékenység összekapcsolódik a gondozással - neveléssel, mely elsősorban önállósodás elősegítésére, és az önállóbb életvitel kialakítására irányul.

Különös hangsúlyt fektetünk:

Pető-féle konduktív terápiára
Szocioterápiás foglalkoztatásra
Hydroterápiás foglalkozásokra
Szociális foglalkoztatásra
Fejlesztő felkészítés
Munka-rehabilitáció

Mentálhigiénés Csoportunk segítségével intézeten belüli és kívüli programokat biztosítunk, amelyek a fejlesztő tevékenységhez is szorosan hozzákapcsolódnak.

A csoport tagjai végzik a kreatív és munkaterápiás tevékenységeket, valamint különböző szakköri jellegű foglalkozásokat (konyhai jellegű munkák, kertészeti munkák megismertetése és gyakorlása). A mindennapi élethez kapcsolódó teendőket bemutatják, gyakoroltatják (buszközlekedés, vásárlás, pénzkezelés).
Célunk, hogy kellemes, nyugodt, szeretetteljes és biztonságos légkört nyújtsunk mindazon sérült gyermekek és felnőttek számára, akik intézményünk szolgáltatásait igénybe veszik.

Szociális foglalkoztatás

Intézményünkben szociális foglalkoztatás működik 2 fő segítővel. 
Célunk az intézményben élők foglalkoztathatóságának javítása, társadalmi és munkaerő-piaci integráció, nyílt vagy védett munkaerőpiacra történő kivezetés, kilépés segítése.

Foglalkoztatási formák

A szociális és szocioterápiás foglalkoztatás célja elsősorban felnőtté vált gondozottaink számára a humanizált és normalizált életkörülmények keretén belül olyan, az intézményen kívüli világban megszokott napi/heti életritmus biztosítása, melynek köszönhetően a napszakok/mindennapok egyhangú ismétlődését megtörik a munkaidő/pihenőidő – munkanap/ pihenőnap ciklicitásai. A munkaterápiás és szociális foglalkoztatással kialakítani és erősíteni kívánjuk azt a mindannyiunk számára oly fontos érzést: „hasznos tagja vagyok a társadalomnak”. Az egyes foglalkoztatási formák egymásra épülnek, a szocioterápiás foglalkoztatás kiegészíti a szociális foglalkoztatást és a fiatal további – nem a munkavégzés területén – történő fejlesztését/szinten tartását biztosítja. Célunk tehát értelmi fogyatékos és halmozottan sérült lakóink minél szélesebb körű habilitációjának segítése a munkafoglalkoztatás által is.

I. Munka-rehabilitációs foglalkoztatás

        Célja: a szociális intézményben ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, továbbá a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés

Az alábbi tevékenységi formákban foglalkoztatjuk fiataljainkat:

    Kosárfonás
    Kerámia tárgy készítés
    Szövés
    Nem szőtt textília és termék gyártása
    Építményüzemeltetés (mosoda, takarítás, karbantartás, zöldterület)

II. Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás

    Célja a szociális intézményben ellátott személy számára munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatása révén az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott felkészítése védett munka keretében, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre.

Engedélyezett foglalkoztatotti létszám összesen: 30 fő
ebből: fejlesztő felkészítő: 4 fő

Weboldalunkon sütiket használunk

A heves-harmonia.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.