A Harmónia Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Heves Vármegye intézete 1966-ban nyitotta meg kapuit.

A nem egységes gondozási profilú intézményben fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok bentlakásos gondozása, lakóotthoni ellátása, fejlesztő foglalkoztatása, konduktív fejlesztése zajlik.

Fenntartója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Vármegyei Kirendeltsége.  Az intézményben a törvény által előírt személyi és tárgyi feltételek adottak az intézmény megfelelő működéséhez.

Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben, valamint az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciái:

 • A fogyatékosok nagy számára való tekintettel szükség van az ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézményekre.
 • Az intézményi lakók egyre nagyobb hányada az intézményben válik nagykorúvá
 • Fogyatékosságuk következtében önálló életvitelre nem képesek, ezen állapotuk végleges.
 • Szükséges és indokolt számukra a mindennapi orvosi ellátás, és a szakellátás, a mentális és pszichés egészség megőrzése.

Az intézményben

 • fogyatékosok otthona,
 • fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona,
 • különleges gyermekotthon
 • fogyatékos személyek nappali ellátás működik.

Középsúlyos, súlyos értelmi fogyatékos, halmozottan, súlyosan halmozottan sérült gyermekek és az intézményben felnőtté váló fiatalok helyezhetőek el. Mindezek mellett különleges ellátást biztosít az életkora és/vagy állapota alapján gyámhivatali határozat alapján a fogyatékos gyermekek számára. Engedélyezett ellátotti létszám: 160 fő, négy gondozási egységben.

Céljaink és küldetésünk:

 • Otthont nyújtsunk mindazon sérült gyermekek és felnőttek számára, akik intézményünk szolgáltatásait igénybe veszik, kellemes, nyugodt, szeretetteljes, biztonságos légkörben.
 • A fogyatékos személyek nappali ellátásban részesülőknek lehetőséget adjunk arra, hogy mindennapjaikat közösségben, a hozzájuk hasonló fogyatékossággal, szükségletekkel, igényekkel rendelkező társaikkal együtt élhessék.
 • Az intézményünkben élők számára magas színvonalon biztosítsuk az ápolást- gondozást-fejlesztést- foglalkoztatást, a szabadidő színes, tartalmas eltöltését.
 • Lehetőséget adjunk a számukra megfelelő egészségügyi és szociális szakellátáshoz, oktatáshoz, korai gondozáshoz való hozzáféréshez, fejlesztéshez, akkreditált munkahelyen végzett munkához.

Céljaink érdekében fontos, hogy szakmailag jól felkészült, ismereteik iránt igényes szakemberekkel dolgozzunk, szervezett, tervezett, jó színvonalú hatékony munkával biztosítsuk gondozottjaink fejlődését.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások:

 • Gyermekvédelmi részleg: 6 férőhelyen 0-3 éves életkorú csecsemők, kisgyermekek ellátása folyik akik életkoruk és/vagy állapotuk miatt jogosultak a különleges ellátás biztosítására. Ez a részleg a II. részleg egy részén lett kialakítva.
 • Fogyatékosok otthona: 148 férőhelyen középsúlyos-, súlyos értelmi fogyatékos, halmozottan-, súlyosan halmozottan sérült gyermekek és az intézményben felnőtté vált fogyatékos személyek ellátását biztosítja. Különleges ellátást biztosít a gyámhivatal által ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelt fogyatékos gyermekek számára. Jelenleg 4 részlegen és egy tréning lakásban történik ezen gyermekek és fiatalok ellátása. A II és III. részlegen teljesen fekvő beteg gondozottakat helyeztünk el, az I. részlegen fennjáró vagy részlegesen mozgásképes fiúk, a IV. részlegen fennjáró vagy részlegesen mozgásképes lányok élnek.
 • Fogyatékosok ápoló-gondozó lakóotthona: 12 férőhelyen 16 éves kortól nyújt teljes körű ellátást elsősorban az intézményben felnövekvő fiatalok számára lakóotthoni körülmények között.
 • Fogyatékos személyek nappali intézménye: 18 férőhelyen nappali ellátást biztosít elsősorban mozgásfejlődésükben elmaradt, halmozottan és súlyosan-halmozottan sérült gyermekek és felnőttek számára.

Mentálhigiénés tevékenység:

Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet határozza meg a mentálhigiénés csoport munkáját a fejlesztő- és szocioterápiás és készségfejlesztő foglalkozások céljait, feltételeit. A csoport tagjai feladataikat az intézményvezető és a csoportvezető közvetlen irányítása alatt látják el.

A mentálhigiénés csoport tagjai:

 • konduktorok,
 • gyógypedagógusok,
 • pedagógusok,
 • gyógypedagógiai asszisztensek,
 • ápoló-gondozók,
 • segítők.

Terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatás: mindazon gondozottaink számára nyújtjuk ezt a foglalkoztatási formát, akik a fejlesztő foglakoztatásban nem vesznek részt.

Amit biztosítunk:

 • gyógypedagógia
 • konduktív terápia
 • mozgásfejlesztés
 • Snoezelen terápia
 • kreatív foglalkozások
 • játékterápia
 • zeneterápia
 • lovas terápia
 • hitélet gyakorlása
 • színjátszás
 • néptánc
 • zenekari tevékenység
 • szabadidő hasznos eltöltése

Célja: a meglévő képességek, készségek szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése. Ennek keretében a lakók heti 3-5 alkalommal vesznek részt általános ismereteiket megtartó, ill. bővítő, kreatív,    művészeti, hitéleti, mozgásos és játékos foglalkozásokban.

Kiegészítő tevékenységek

 • Járóbeteg szakellátás: konduktív terápiát nyújt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által befogadott (nem szakorvosi) óraszámban az intézményben lakó és a területről bejáró gyermekek és felnőttek számára, akik fejlesztéséhez, rehabilitációjához a Pető-féle konduktív terápia szükséges.
 • A fejlesztő foglalkoztatás: a fejlesztő foglalkoztatás szakmai program célja: az intézményben folyó foglalkoztatás formáinak, résztvevőinek, munkatevékenységeinek, szakmai, tárgyi feltételeinek, a felkészítés módjának, a munkavégzés terén a továbblépési lehetőségeknek, céloknak a meghatározása.     

Az alábbi tevékenységi formákban foglalkoztatjuk a dolgozókat:

 • Kosárfonás
 • Kerámia tárgy készítés
 • Szövés
 • Nem szőtt textília és termék gyártása
 • Építményüzemeltetés (mosoda, takarítás, karbantartás, zöldterület)
Weboldalunkon sütiket használunk

A heves-harmonia.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.